Relació FAMÍLIA-ESCOLA

Contacte directe amb els/les educadors/es

Qui vingui a portar o buscar a l’infant, es dirigirà directament a l’aula del nen/a i podrà comentar personalment qualsevol cosa a l’educador/a.


A través de la plataforma KinderTIC

Eina de comunicació diària i directa entre família i escola.


Reunions informatives

Al Juliol concertem una reunió amb els pares dels alumnes del curs vinent perquè coneguin a l’aula, l’educadora i els infants es familiaritzin amb l’espai.

Per acabar de concretar els horaris que tenen pensat fer el curs que ve, i els serveis que faran servir. Aquests no tenen per què ser els definitius, és només una orientació.

A l’Octubre, vénen del Fitness Center, a assabentar-nos de com s’estructuren les sessions del curset de piscina i la manera que tenen de treballar.

I per últim, i no per això menys important, els familiars s’adrecen cadascú a la seva aula on l’educadora dels seus fills els fa cinc cèntims de la normativa, de com s’estructura el nostre dia a dia i de l’organització de l’aula.


Entrevista personalitzada

A partir de febrer es concreta una entrevista individual per fer un seguiment conjunt de l’evolució de l’infant en horari escolar.


Informe a final de cada curs

A través de la plataforma KinderTIC, el darrer dia de curs enviem uns informes adequats a l’edat i el desenvolupament dels alumnes on s’intenta reflectir l’evolució de l’infant al llarg de tot el curs. Aquests informes contenen aspectes com l’adaptació, l’actitud, els hàbits, el coneixement d’un mateix i del propi cos, el joc i moviment, la interacció i relació amb els altres, l’exploració de l’entorn proper, el llenguatge verbal, plàstic i musical.