La Fundació

Fundació Privada Mare De Déu De Montserrat

La Fundació tindrà per objectiu exercir la titularitat d’un centre escolar obert a tothom que, sense cap mena d’afany de lucre, complementi l’acció educativa de la família, dins d’una concepció cristiana de l’home i del món. L’activitat del centre es podrà estendre a tots els nivells no universitaris.

La Fundació afavoreix i valora:

 • La persona atenent les seves característiques i necessitats individuals.
 • El creixement dels alumnes en els diferents aspectes que integren la seva personalitat.
 • L’esperit crític i creador dels alumnes.
 • Els valors que eduquen per a la solidaritat, la llibertat i el respecte.
 • El coneixement de la llengua i de la cultura catalanes i el sentiment de pertinença i estimació del país.
 • La sensibilització respecte al medi ambient.

El Patronat

La representació, direcció i l’administració de la Fundació correspon al Patronat, sense perjudici de les facultats de delegació que li atorguen les lleis i els estatuts.

Els seus membres són:

 • President: Valeriano Castaño
 • Vicepresidenta: Maribel Solé
 • Secretari: Alejandro Ladron
 • Xavier Baño
 • Montserrat Coll
 • Alba Rodríguez
 • Jaume Campmajó
 • Gabriel Vidal
 • Jaume Munné
 • Pere Vendrell
 • Sílvia Rubio
 • Daniel Rius
 • Lluís Marín
 • Ana Belén Palomino
 • Soraya Olías
 • Director Gerent: Xavier Rodríguez
 • Direcció Pedagògica: Daniel Rius
 • Pres. AMPA: Tamara Clavero

El Comitè Executiu

Té totes les funcions delegades del Patronat excepte aquelles que són indelegables.

Els seus membres són:

 • President: Valeriano Castaño
 • Vicepresidenta: Maribel Solé
 • Secretari: Alejandro Ladron
 • Director Gerent: Xavier Rodríguez
 • Direcció Pedagògica: Daniel Rius

Documentació de referència