Fundació Privada Mare De Déu De Montserrat

La Fundació tindrà per objectiu exercir la titularitat d’un centre escolar obert a tothom que, sense cap mena d’afany de lucre, complementi l’acció educativa de la família, dins d’una concepció cristiana de l’home i del món. L’activitat del centre es podrà estendre a tots els nivells no universitaris.

La Fundació afavoreix i valora:

  • La persona atenent les seves característiques i necessitats individuals.
  • El creixement dels alumnes en els diferents aspectes que integren la seva personalitat.
  • L’esperit crític i creador dels alumnes.
  • Els valors que eduquen per a la solidaritat, la llibertat i el respecte.
  • El coneixement de la llengua i de la cultura catalanes i el sentiment de pertinença i estimació del país.
  • La sensibilització respecte al medi ambient.