El Comitè Executiu

Té totes les funcions delegades del Patronat excepte aquelles que són indelegables.

Els seus membres són:

  • President: Valeriano Castaño
  • Vicepresidenta: Maribel Solé
  • Secretari: Alejandro Ladron
  • Director Gerent: Xavier Rodríguez
  • Direcció Pedagògica: Daniel Rius