Llar d'Infants El Patufet

El Projecte i La línia educativa


Tot es treballa de manera simultània, en totes les activitats que es realitzen durant tota la jornada escolar, es treballen els hàbits i els objectius preestablerts per l’escola, que són els que ens marca el departament d’ensenyament de la Generalitat.

El currículum del 1r cicle d’Educació Infantil es centra en els continguts educatius relacionats amb:

 • Desenvolupament del moviment
 • Desenvolupament del control corporal
 • Primeres manifestacions de la comunicació i el llenguatge
 • Pautes elementals de convivència i relació social
 • Descoberta de l’entorn proper dels infants


Són aquests els pilars fonamentals sobre els que nosaltres treballem i pensem activitats.

El nostre dia a dia està pensat per a que cada dia de la setmana es realitzi una activitat relacionada amb algun tipus de llenguatge; musical, verbal, plàstic, corporal i manipulatiu, sempre respectant els ritmes evolutius de cada nen/a i al voltant d’un fil conductor.

Així doncs, aconseguim que els infants adquireixen vocabulari específic, cançons, danses, i a més a més, coneguin les festes tradicionals del nostre entorn.


La carta de compromís


El caràcter propi del centre reuneix els requisits establerts en l’article 115 de la LOE, i tots els membres de la comunitat educativa el coneixen i el respecten com a descripció del model educatiu que l’escola ofereix a la societat en el marc de la llibertat d’ensenyament.

Per accedir a la carta de compromis feu clic aquí.


L'organigramaOrganització pedagògica dels docents que composen la comunitat educativa de la Llar d’infants Patufet:

Personal del centre:

 • Gerència: Xavier Rodríguez

 • Secretaria: Montse Mercado i Tere Pulgar
 • Servei informàtic: Daniel Puente
 • Manteniment: Carlos García
 • Especialista en educació musical: Paco Moreno
 • Psicologa: Pilar Tuset

 • Directora: Alba Rodríguez

 • Tutora P-0: Marta Campanyà
 • Tutora P-1: Carolina Fernàndez
 • Tutora P-2: Anna Ripollès
 • Tutora P-2: Marina Soler
 • Suport: Gemma Canut
 • Suport: Maribel Ortuño

 • Menjador: Cuina 7 i Tria

Per accedir a l'ogranigrama feu clic aquí


El KinderTIC


A partir del dia 22 d’abril de 2014, l’escola va començar a utilitzar la plataforma educativa KinderTIC, la primera eina online de gestió pedagògica per a llars d’infants que afavoreix el desenvolupament integral dels més petits a través de dues fórmules: la cohesió entre tots els implicats de la comunitat educativa (equip directiu, docents, famílies...) i la simplificació de la tasca educativa per a cada una de les persones implicades en aquesta comunitat.

Per poder començar a utilitzar aquesta eina, heu de seguir aquests passos:

Entrar a la pàgina web: www.kindertic.com, prémer sobre el botó INICIAR SESSIÓ i introduir el nom d’usuari i la contrasenya que us hem facilitat.

Entrar a l’apartat NOTIFICACIONS i definir els correus i les notificacions a rebre (es poden definir el nombre de correus que es vulgui).

En rebre la notificació al correu, cal prémer sobre l’enllaç ACCÉS DIRECTE A LA PLATAFORMA (situat a la zona inferior del missatge) per accedir al sistema sense necessitat d’introduir l’usuari i la contrasenya. En entrar, apareix la pantalla Mur d’activitats on es mostren tots els esdeveniments del dia. Si es vol més informació sobre un esdeveniment concret, cal clicar sobre aquest esdeveniment i el sistema portarà automàticament a la pantalla per visualitzar-la.

Si ho desitgeu, també podeu:

Canviar la contrasenya a l’apartat PERFIL.

Escriure missatges a l’agenda del/a vostre/a fill/a a l’apartat AGENDA (aquest missatge el veurà l’equip docent en el moment que l’infant arribi a l’escola).

Rebre i enviar MISSATGES DIRECTES (comunicació amb l’equip directiu i l’equip docent).

Les famílies que ja formeu part de la comunitat educativa del Patufet podeu accedir a la plataforma a través d’aquí.


La oferta Educativa


A la llar d’Infants Patufet impartim el primer cicle d’Educació Infantil i al llarg d’aquesta aquesta etapa l’alumnat està agrupat per intervals d’edat: Una aula de lactants, una de caminants i dues de maternals.

Els infants s’agrupen per edat homogènia i amb poca diferencia de mesos entre el més petit i el més gran.

Els agrupaments per edats es basen en criteris psicopedagògics en relació amb el nivell de desenvolupament infantil, i també amb les necessitats reals de demanda de places de cada curs.

El fet de formar els grups de nens per edats i que en un grup hi pugui haver diferències de pocs mesos d’edat i tenir un nivell de competències similar fa que s’organitzin amb més facilitat les activitats de grup.

Sortides


Sortides amb els grups de caminants (1 a 2 anys) i maternals (2 a 3 anys) a la Plaça del Palau a mirar paradetes durant la Diada de Sant Jordi per gaudir i explorar l’entorn més proper.
I a més a més, l’aula de maternals durant el mes de Maig va a la granja escola Can Pidelaserra .

Continuïtat


Continuïtat en el projecte educatiu amb el Col·legi Virolai.

Normes de l'escolaPer accedir a les normes de l'escola feu clic aquí.Relació FAMILIA-ESCOLAContacte directe amb els/les educadors/es


Qui vingui a portar o buscar a l’infant, es dirigirà directament a l’aula del nen/a i podrà comentar personalment qualsevol cosa a l’educador/a.A través de la plataforma KinderTIC


Eina de comunicació diària i directa entre família i escola.Reunions informatives


Al Juliol concertem una reunió amb els pares dels alumnes del proper curs per a que coneguin a l’aula, l’educadora i els infants es familiaritzin amb l’espai.

Per acabar de concretar els horaris que tenen pensat fer el curs que ve, i els serveis que faran servir. Aquests no tenen perquè ser els definitius, és només una orientació.

A l’Octubre, vénen de l’empresa Oxford a explicar en que consisteix el seu mètode d’anglès i com són les sessions que s’imparteixen.

També del Fitness Center, a assabentar-nos de com s’estructuren les sessions del curset de piscina i la manera que tenen de treballar.

I per últim, i no per això menys important, els familiars s’adrecen cadascú a la seva aula on l’educadora dels seus fills els fa cinc cèntims de la normativa, de com s’estructura el nostre dia a dia i de l’organització de l’aula.

Entrevista personalitzada


A partir de febrer es concreta una entrevista individual per fer un seguiment conjunt de l’evolució dels nens en horari escolar.Informe a final de cada curs


A través de la plataforma KinderTIC, el darrer dia de curs enviem uns informes adequats a l’edat i el desenvolupament dels alumnes on s’intenta reflectir l’evolució de l’infant al llarg de tot el curs. Aquests informes contenen aspectes com l’adaptació, l’actitud, els hàbits, el coneixement d'un mateix i del propi cos, el joc i moviment, la interacció i relació amb els altres, l’exploració de l’entorn proper, el llenguatge verbal, plàstic i musical.